NJA 2018 s. 866 Högsta domstolen

agreementpng

Rättsskydd/Rättshjälp

Vi hjälper dig att finna rätt finansiering för ditt ärende. Genom att hjälpa dig att söka rättsskydd hos ditt försäkringsbolag eller rättshjälp från staten. Vissa ärenden måste du betala själv och ibland står staten för kostnaderna i sin helhet. Läs mer Arvode

SVARTsa-l-1-svvpng

Advokatsamfundet

Med medlemsskapet i Sveriges Advokatsamfund följer lojalitetsplikt och tystadsplikt, att ditt ärende sköts enligt gällande rätt och enbart i ditt intresse. Inga andra jurister än advokater har dessa ovillkorliga garantier.


Kontakta Oss
info@sjostrandlaw.se
Växel: 0300-20623