Växel: 0300-20623

info@sjostrandlaw.se


29d34f6e-70b8-4134-8d1d-478f60a20509png

Vi tar uppdrag som

Offentligt försvar/Privat försvar
Målsägandebiträde
Vårdnadstvist
Asyl
LPT/LVU/LVM

7c63057e-72ca-428d-a060-c7ae132e67aapng

Rättsområden


Brottmål
Familjerätt
Socialrätt
Migrationsrätt

df0df8c7-c373-40c7-8e32-8354cbf71b59png

Rättsskydd/Rättshjälp


Vi hjälper dig att finna rätt finansiering för ditt rende. Genom att hjälpa dig att söka rättsskydd hos ditt försäkringsbolag eller rättshjälp från staten. Vissa ärenden måste du betala själv och ibland står staten för kostnaderna i sin helhet.00ee90ffe3da4a53a8f5dc4dc7a47997gif

Advokatsamfundet


Med medlemsskapet i Sveriges Advokatsamfund följer lojalitetsplikt och tystadsplikt, att ditt ärende sköts enligt gällande rätt och enbart i ditt intresse. Inga andra jurister än advokater har dessa ovillkorliga garantier.Vi processar i rättsinstanser som

Göteborgs Tingsrätt
Hovrätten för Västra Sverige
Kammarrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Göteborg