Rättsområden vi arbetar med


Brottmål:
Inom brottmål behandlas juridiska frågor om brott och straff.

Familjerätt:
Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, boende, föräldraskap, arv, vårdnad, umgänge med barn, testamente osv.

Migrationsrätt:
Inom migrationsrätt behandlas juridiska frågor om arbetstillstånd, uppehållstillstånd, asyl och anhöriginvandring.

Socialrätt:
Inom socialrätten behandlas juridiska frågor om mål mot socialtjänst angående tvångsvård av barn, missbrukare och psykiskt sjuka.

Försäkringsjuridik:
Inom försäkringsrätten behandlas frågor om vilken ersättning man kan få från sitt försäkringsbolag, vilken försäkring gäller och hur villkoret ska tolkas.

Hyresrätt:
Inom hyresrätten behandlas juridiska frågor om bostad, lokal, boende och allt som omfattar jordabalken 12:e kapitel, alltså hyreslagen.

Bostadsrättsföreningar:
Inom bostadsrättsföreningar behandlas juridiska frågor mellan bostadsrättsföreningar och de boende i bostadsrättsföreningar.Kontakta Oss


info@sjostrandlaw.se
Växel: 0300-20623