Rättsområden vi arbetar med


Brottmål:
Inom brottmål behandlas juridiska frågor om brott och straff.

Familjerätt:
Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, boende, föräldraskap, arv, vårdnad, umgänge med barn, testamente osv.

Migrationsrätt:
Inom migrationsrätt behandlas juridiska frågor om arbetstillstånd, uppehållstillstånd, asyl och anhöriginvandring.

Socialrätt:
Inom socialrätten behandlas juridiska frågor om mål mot socialtjänst angående tvångsvård av barn, missbrukare och psykiskt sjuka.

Allmänna tvister:

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Det kan uppstå tvist mellan dig och din affärspartner, leverantör eller kund osv. Vanligaste tvisterna handlar om skadestånd, betalning etc. Det finns flera olika sätt att lösa tvister på.

Kontakta Oss


info@sjostrandlaw.se
Växel: 0300-20623