Bostadsrättföreningar


Jag har varit sen med avgiften och nu vill föreningen säga upp mig från min bostadsrätt, vad ska jag göra?

Bostadsrättshavaren renoverar inte lägenheten på ett fackmässigt sätt, vad kan vi som förening göra åt det?

 

Förhållandet mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare är komplicerat och det är därför lämpligt att ta hjälp av advokat inför exempelvis uppsägningar av bostadsrättshavare. Du som har en lägenhet med bostadsrätt kan också ha stor nytta av juridisk rådgivning angående dina rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Din advokat i Kungsbacka, i Göteborg och i Varberg