Familjerätt – Vi är din advokat i Göteborg, Borås och Alingsås

En advokat inom familjerätt måste behärska hela ämnesområdet. Att reda ut vilka regler som gäller för t.ex. äkta makar och sambor, föräldrar i fråga om faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag, förfördelade arvingar och testamentstagare efter någon avlidit och mycket mer.

Allt detta ställer givetvis krav på ingående kunskaper om bodelningsregler och regler om arvsrätt, som är ett särskilt svårt juridiskt område inom familjerätten. Vårdnadsmål ställer krav inte bara på juridisk kompetens utan även andra mjuka värden som förmågan till empati m.m. Vi behärskar allt detta och kan hjälpa dig!

Anlita en advokat nära dig

Det innebär fördelar att anlita någon som är verksam inom familjerätt i Göteborg eller Borås, om ditt ärende har sitt ursprung eller kommer att handläggas av domstol på dessa orter. Kostnaden blir t.ex. lägre om ditt juridiska ombud inte behöver färdas långa sträckor för att komma till domstolen. Det är generellt sett fördelaktigare att kunna tala öga mot öga i dessa sammanhang.

Familjerätt berör, alltid

Familjerätt omfattar många områden, som generellt hanteras bäst av en advokat med denna inriktning och det är i princip omöjligt att inte på något sätt bli berörd. Vi på Melin & Fagerberg är erfarna och väl förberedda på alla situationer som kan uppstå inom familjerätt och brottmål. Något som innebär att vi har kompetensen att kunna erbjuda dig den hjälp du behöver, oavsett om det gäller tvister kring boende, vårdnad, umgänge, testamente m.m.

Välkomna till oss på Melin & Fagerberg – din advokat med inriktning på familjerätt i Göteborg, Borås och Alingsås området. Kontakta oss för gratis rådgivning!