Rättsområden


Brottmål
 Försvarsadvokat
 Målsägandebiträde
Familjerätt
 Vårdnadstvister Vårdnad
 Testamente
 Samboavtal
Migrationsrätt
 Arbetstillstånd
 Uppehållstillstånd
 Anhöriginvandring
Tvistemål
 Allmänna tvister
Hästjuridik

Brottmål


Offentlig försvarare:

Jag är misstänkt för brott, vad kommer att hända?

Kan jag kräva att ha en försvarare närvarande vid polisförhör?

Vilket straff riskerar jag att få?


När du är misstänkt för brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Det är en advokat som närvarar vid polisförhör, försvarar dig vid rättegång och hjälper dig att överklaga om du inte är nöjd med domen. Du har rätt att föreslå den advokat du önskar. Advokat Josefine Palangi Sjöstrand kommer ta just ditt fall på största allvar och vara din trygghet genom hela rättsprocessen från första polisförhöret till en förhoppningsvis friande dom. Även om du erkänner att du har gjort något brottsligt är det viktigt att din försvarsadvokat är på hugget och hjälper till att få fram de förmildrande omständigheter som ofta finns så att du på så sätt inte får en alltför sträng påföljd eller ett för stort skadestånd att betala. Vi besöker brottsplatsen och går noggrant igenom alla vittnesmål och hela åklagarens utredning så att du verkligen får den rättvisa rättegång du har rätt till.


Målsägandebiträde:

Jag har blivit utsatt för brott, vad kommer hända med polisutredning och rättegång? Kan jag få skadestånd?

 

När du har drabbats av brott som till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet kan du få ett målsägandebiträde. Det är en advokat eller jurist som stödjer dig genom hela rättsprocessen, går med dig på polisförhören, förbereder dig för vad som händer på rättegången samt hjälper dig att få skadestånd med anledning av brottet du blivit utsatt för. Vi hjälper dig att sammanställa vilka skador du fått, vilken kränkningsersättning brottet berättigar till, om du har fått bestående men efter händelsen räknar vi ut vilken ersättning du har rätt till. Vi hjälper dig sedan genom rättegången där vi också argumenterar för att du ska få det skadestånd du har rätt till. Framförallt är vi ett stöd för dig i en tid när du kanske är rädd och orolig och har många frågor kring det som hänt. 


Din advokat i Kungsbacka, i Göteborg och i Varberg