Familjerätt


Vem får vårdnaden om barnen när vi separerar?

Barnen vill inte träffa sin pappa men vi har gemensam vårdnad, vad ska jag göra?

Min ex-fru hindrar mig att träffa barnen, hur kan jag få hjälp?

Min före detta träffar aldrig barnen och betalar inte underhåll, kan jag få hjälp?


44ebd822-83e2-4ece-8652-b96e63ca0bd9-minjpg  

Vi på Advokatfirman Sjöstrand företräder dig när du inte är överens med den andra föräldern om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden om dem. En vårdnadstvist är oftast en påfrestande process och då är det ovärderligt att ha tillgång till juridisk rådgivning och hjälp från det att problemen uppstår till dess att du vet hur barnen ska bo och om det ska vara gemensam eller ensam vårdnad. Vi hjälper dig också om du har frågor om underhållsstöd och underhållsbidrag.


Vad händer med min ekonomi om jag vill skiljas från min man eller fru eller separera från min sambo? Jag ska bli sambo, vad behöver jag tänka på?

Jag är från ett annat land och vill skilja mig, får jag några pengar och kommer jag få stanna i Sverige?


Vid separation och skilsmässa är det klokt att ta hjälp från början för att snabbt få veta hur din ekonomi påverkas vid en bodelning. Innan du flyttar ihop kan det vara bra att tänka igenom om du vill att sambolagen ska gälla om ni skulle separera eller om ni ska skriva ett samboavtal. Om du har kommit till Sverige för att gifta dig och förhållandet inte håller är det viktigt att du tar reda på dina rättigheter och inte bara lyssnar på den du är gift med. Ett möte med Advokatfirman Sjöstrand hjälper dig att lösa eller förebygga problem i familjelivet.


Min mamma har gått bort och min pappa har en ny fru, kommer jag att få ärva?

Det finns ett testamente men vi syskon vet inte hur det ska tolkas, hur ska jag agera?

Jag vill inte att mina barn bråkar om arvet, hur skriver man testamente?


Arvstvister kan man förebygga medan man lever genom att skriva ett bra och tydligt testamente. För att känna sig trygg är det bra att anlita advokat för att utforma testamentet så det håller juridiskt. När man ska ärva men inte vet vad man har rätt till och misstänker att man inte får som man vill i förhållande till övriga arvingar är det en god idé att boka in en juridisk rådgivning för att få klarhet i sina rättigheter. I mer komplicerade fall hjälper vi till att ansöka om boutredningsman och företräder dig genom hela arvstvisten. 


Din advokat i Kungsbacka, i Göteborg och i Varberg