Advokat Josefine Sjöstrand


Jag ägnar mig först och främst åt att processa i domstol inom alla de områden advokatfirman Sjöstrand arbetar med. Jag har alltså lång erfarenhet av att företräda klienter i domstolen och har vid flera tillfällen lyckats få upp ärenden i högsta instans.

De verksamhetsområden jag arbetar med är främst familjerätt, hästjuridik, arbetsrätt, köprätt, fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrättsföreningar, migrationsrätt, brottmål och socialrätt.
Ur KUNGSBACKA-NYTT  torsdag 3 december 2015