Advokat Josefine Sjöstrand


IMG_1112 2-minjpg

Jag ägnar mig först och främst åt att processa i domstol inom alla de områden advokatfirman Sjöstrand arbetar med. Jag har alltså lång erfarenhet av att företräda klienter i domstolen och har vid flera tillfällen lyckats få upp ärenden i högsta instans.

De verksamhetsområden jag arbetar med är främst brottmål, familjerätt,  köprätt, hästjuridik, hyresrätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU LVM LPT LRV). Jag åtar mig gärna uppdrag i alla typer av tvistemål. 
Ur KUNGSBACKA-NYTT  torsdag 3 december 2015