Advokat Arbetstillstånd i Sverige
Vi hjälper dig som är arbetsgivare med arbetstillstånd.

Att anställa arbetskraft från ett land utanför EU kan ta väldigt långt tid och krävs mycket jobb. Det förutsätter att man uppfyller många krav som kan göra processen utdragen. Vi förenklar all hantering.

För att arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd. Vi hjälper dig med att ansöka om arbetstillstånd för anställda. Vi hjälper också till med uppehållstillstånd för egenföretagare och gästforskare.

Förlänga arbetstillståndet
Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut hjälper vi dig att ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd..

Anlita advokat för arbetstillstånd
Många företag erbjuder hjälp med arbetstillstånd. Att anlita oss som advokatbyrå ger dig flera trygga fördelar som andra inte kan erbjuda dig.

Vi är bundna av Advokatsamfundets regler när det gäller t ex sekretess och tystnadsplikt, noggrannhet och prissättning. Vi utgår ifrån följande faktorer när det kommer till arvode; uppdragets art, uppdragets omfattning, tidsåtgång, svårighetsgrad och uppnått resultat. Att anlita advokat för arbetstillstånd är alltså både tryggt och kostnadseffektivt. Läs mer om här: Arvode

Hur vi arbetar med arbetstillstånd i hela sverige

Vi hanterar all kommunikation med migrationsverket och andra aktörer. Vi behandlar ärendet primärt via e-post och telefon. Eftersom vi jobbar digitalt har vi möjligheten att åta oss uppdrag från hela Sverige. Det innebär att även om ditt företag vill ha hjälp med arbetstillstånd i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller på andra orter i Sverige kan ni få hjälp av oss på bästa möjliga sätt. 


Som ombud för arbetsgivaren hjälper vi också arbetstagaren under hela ärendets gång.

Viktigt att observera följande:
Migrationsverket bedömer i första hand arbetsgivarens förutsättningar.
Vi gör en översiktlig analys av arbetsgivarens förutsättningar på samma sätt som Migrationsverket.
Vi granskar och ser till så att ansökan är riktig och fullständig så att din ansökan blir godkänd av Migrationsverket.
Vi ser till att den enda ni behöver kommunicera med när ni ansöker om arbetstillstånd i Sverige är oss.

Ärenden vi kan stå till tjänst med:

  • Arbetstillstånd inom alla branscher
  • Arbetstillstånd till en specialist
  • Överklaga ett beslut - avslag om arbetstillstånd
  • Ansökan om förlängning av arbetstillstånd
  • Byte av yrke eller arbetsgivare
  • Allmän rådgivning i andra frågor gällande arbetstillstånd
  • Arbetstillstånd till asylsökande
Vår advokater och jurister kan processen för arbetstillstånd vid arbetskraftsinvandring.
och är sakkunniga inom migrationsrätt.

Vi har processat i alla instanser och är erfarna migrationsjurister.


Kontakta oss:

Hur går det till att söka asyl i Sverige? Vad händer om Migrationsverket säger nej till min ansökan?

Jag vill komma till Sverige och arbeta, hur gör jag min ansökan om arbetstillstånd?

Jag vill att min fru/man ska få komma till mig i Sverige, hur ansöker vi om uppehållstillstånd på anknytning?

Asyl

Vi på Advokatfirman Sjöstrand arbetar som offentligt biträde i asylärenden. Vi hjälper dig att tillvarata de lagliga rättigheter du har i asylprocessen. En välgrundad argumentation från det offentliga biträdet kan vara skillnaden mellan ett beviljat uppehållstillstånd och ett beslut om utvisning. Vi tar hänsyn till den svåra situation du som asylsökande befinner dig i och har goda kunskaper om olika länder, kulturer och religioner. Vi strävar alltid att ge dig det bästa bemötandet så att du kan känna dig trygg trots den svåra situation det innebär att söka skydd i ett främmande land. Du har rätt att föreslå den advokat eller jurist du önskar som ditt offentliga biträde. Du ska då meddela ditt önskemål till Migrationsverket i samband med asylansökan.

Anknytning

För att få uppehållstillstånd på anknytning till en svensk medborgare eller en person med permanent uppehållstillstånd i Sverige måste man uppfylla vissa krav som Migrationsverket ställer. Det är bra att i förväg informera sig om vad som gäller för att ärendet inte ska dra ut på tiden i onödan. Vi kan hjälpa dig med att förklara de regler som gäller samt överklaga beslut som avslagits av Migrationsverket, till exempel för att Migrationsverket inte trott på att förhållandet är seriöst.

Migrationslagarna är komplicerade och ibland uppstår andra typer av problem. Vi har bred erfarenhet av de situationer som kan uppstå och hjälper dig med alla kontakter med Migrationsverket och gränspolisen.
Din advokat i Kungsbacka, i Göteborg och i Varberg