Om oss


Advokatfirman Sjöstrand
Advokat Josefine Palangi Sjöstrand

Advokatfirman Sjöstrand


Vi på Advokatfirman Sjöstrand åtar oss många olika typer av ärenden, dock bara inom områden där vi har lång erfarenhet och adekvat kompetens.

Du kan känna dig trygg med oss redan vid första kontakten, eftersom vi alltid behandlar det du berättar med tystnadsplikt.


Vid vårt första möte upplyser vi dig alltid om hur ditt ärende kan finansieras, läs mer arvode.

Somliga gånger finansieras ditt ärende av staten och ibland kan ditt försäkringsbolag ersätta en del av dina kostnader och vissa ärenden måste du betala själv.

Konsumenttvistnämnd


Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Se närmare: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamn...


Advokatsamfundet


Advokatsamfundet har till uppgift att granska så att advokater följer dess etiska ramar och kan vidta olika disciplinåtgärder mot advokater som inte gör detta, exempelvis frånta dem advokattiteln eller ge dem en skriftlig erinran.

För att bli ledamot i Advokatsamfundet måste man tagit tidigare juris kandidatexamen eller nuvarande juristexamen och därefter ha arbetat som jurist i tre år. Utöver yrkeslivserfarenhet och examen måste man även gå kurser, samt klara advokatexamen.