Socialrätt


Socialrätt är en del av förvaltningsrätten. Vi tar uppdrag som offentligtbiträde i mål som:

LVU – med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVM – om vård av missbrukare i vissa fall

LPT –  om psykiatrisk tvångsvård

LRV – om rättspsykiatrisk vård

LSS – om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vi representerar enskilda i mål som rör socialrätt.Din advokat i Kungsbacka, i Göteborg och i Varberg